Cannabidiol, eller CBD, er en av de tre viktigste komponentene som finnes i cannabisplanten. CBD-olje har fått mye oppmerksomhet etter nylige undersøkelser som påviser de potensielle bruksområdene til CBD.

CBD-oljen av høyeste kvalitet utvinnes fra industriell hamp. Den inneholder ingen THC og forårsaker ingen psykoaktive effekter. Det finnes forskjellige metoder for å utvinne CBD fra hampplanten. Den enkleste metoden er utvinning fra hamp, ettersom planten kun inneholder CBD. Utstyret som brukes i prosessen er lett å ta i bruk.

Fordi det kreves betydelig flere stilker fra hampplanten for å produsere hampolje, er det en økt risiko for at toksinene i planten kontaminerer oljen. Dette er et resultat av hampens sterke biologiske akkumulatoregenskaper, som består i at den trekker ut og fjerner toksiner fra jorden. Dessverre er mange typer hampolje også kjent for å mangle det fulle spekteret av terpener og andre cannabinoider som antas å samvirke med CBD, noe som innebærer at det blir mindre effektivt for forbrukeren. Når det er sagt så er det noen merkevarer som er grundig testet for å sikre at både CBD-innholdet og terpenene samt andre cannabinoider, lever opp til sitt formål.

Hos Formula Swiss tilbyr vi alltid et analysesertifikat, som inneholder en nøyaktig liste over forbindelsene og deres konsentrasjon i hampoljen.

Utvinningsprosessen innebærer bruk av et løsningsmiddel for å ekstrahere oljen fra stilkene. Det finnes mange typer løsningsmiddel som kan brukes kommersielt med hver sine fordeler og ulemper.

Vanligvis brukes et løsningsmiddel i utvinningsprosessen. De mest brukte løsningsmidlene er CO2, olivenolje og andre flytende løsningsmidler. Hos FormulaSwiss sørger vi alltid for å opprettholde kvaliteten på CBD som blir ekstrahert fra plantene. Derfor bruker vi plantemateriale og ekstraksjonsmetoder av høyeste kvalitet.

I denne artikkelen beskriver vi noen av metodene som kan brukes til å ekstrahere CBD fra hamp.

CO2-ekstraksjon

CO2-ekstraksjonsmetoden er superkritisk. Det er den tryggeste og mest effektive metoden som kan brukes til utvinning av CBD. Imidlertid er prosessen litt kostbar. Våre eksperter anvender høyteknologisk utstyr til prosessen som består i å endre fasen av CO2 ved bruk av trykk og temperatur. CO2-gassen komprimeres ved avkjøling for lagring ved 1000 psi. Gassen blir superkritisk når den komprimeres under slike ekstreme forhold. Dette betyr at gassen blir omdannet til en væske under trykk.

Etter komprimering er CO2 i gass- og væskeform på samme tid. CO2 blir oppvarmet og passert gjennom hampen i en enhet som kalles lukket loop-ekstraktor. Den hjelper i utvinningsprosessen av CBD-oljen. Trykket og temperaturen er håndtert på en slik måte som sikrer at hampens næringsinnhold ikke blir skadet.

Resultatet av denne prosessen er CBD av høy kvalitet som er den reneste form for ekstrakt ute i markedet. Denne ekstrakten er vanligvis gjennomsiktig og lys ravfarget i skygge. Det er det fullspektrede CBD som blir lagret i mørke beholdere for å sikre at varme og lys ikke vil påvirke konsentrasjonen av kjemikaliene i ekstrakten. Våre eksperter benytter samme prosess for å oppdage andre kjemikalier som finnes i hamp, samt finne ut av deres positive effekter på menneskekroppen.

Hos Formula Swiss bruker vi alltid CO2-ekstraksjonsmetoden for å sikre optimal kvalitet på alle våre hampoljeprodukter.

Olivenolje eller ekstraksjon med etanol

Etanol er godkjent som trygt for bruk av FDA. Det kan trygt konsumeres i en dose av 16000 ppm. Det er et godt løsningsmiddel til generell bruk fordi det brukes i de fleste matvarer vi konsumerer til daglig. Den brukes også som konserveringsmiddel i de fleste matvarer. I tillegg er det tilstede i enkelte hudpleieprodukter. Det er blandbart i vann som gjør det til et pålitelig hampprodukt.

  1. Etanol kan brukes til å utvinne fullspektret CBD fra hamp.
  2. Det er imidlertid noen ulemper ved etanolekstraksjon.
  3. Det er vannløselig og vil lett oppløse klorofyll, slik at produktet får en gressaktig og bitter smak.
  4. Klorofyll kan lett utvinnes, men produksjonskostnadene vil øke på grunn av ytterligere bearbeiding.
  5. Det har blitt funnet at når klorofyll fjernes fra den ekstraherte CBD, vil det redusere oljens styrke. Derfor anbefales det som vanlig å unngå denne metoden. Vi tilbyr våre kunder den mest potente CBD-oljen av beste kvalitet.

I stedet for etanol er det foretrukket å bruke utvinningsmetoden med olivenolje. Den er mye enklere ettersom olivenoljen blir oppvarmet til 200 grader Fahrenheit, og deretter blir ekstraktene filtrert ut av plantematerialet. Det eneste problemet med disse ekstraktene er at de ikke kan filtreres. Dette er årsaken til at bladene blir mindre potente, og derfor må det tas en større dose for å få de beste resultatene.

Utvinning med butan eller heksan

Det er også kjent som Rick Simpson-metoden. Han led av tinnitus og svimmelhet etter en ulykke på sin arbeidsplass. Behandlingen han fikk var ikke veldig effektiv, og han så en dokumentar om fordelene med CBD. Han ba legen sin om å få brukt CBD til behandling, men fikk avslag. Derfor begynte han i stedet å lage sin egen CBD og merket forbedring i tilstanden hans etter bruk av CBD.

I løpet av utvinningsprosessen brukte Rick Simpson forskjellige hydrokarboner som:

  1. Butan
  2. Heksan
  3. Pentan
  4. Propan
  5. Aceton

Hydrokarbonene har et lavt kokepunkt og fordampes under utvinningsprosessen. I denne prosessen utvinnes den reneste formen for CBD-olje. Prosessen er veldig enkel og billig, men samtidig er den farlig fordi det kan føre til brann eller eksplosjon. Under ekstraksjonen slippes det ut damp som er brannfarlig.

Hos FormulaSwiss produserer vi bare CBD av aller høyeste kvalitet

Hos FormulaSwiss benytter vi CO2-utvinningsmetoden, ettersom den er den sikreste og mest autentiske metoden. Det hjelper oss å utvinne den reneste formen for CBD-olje, som blir lagret på riktig måte for å sikre at kundene våre får de beste resultatene. Etter utvinningen blir ekstraktene grundig testet av våre eksperter for å sikre at de er rene, svært potente og kan gi de resultatene kundene ønsker seg. Vi har mange års erfaring i denne bransjen og vet hvordan vi skal sørge for at vår CBD er av høy kvalitet.

Hampen som brukes i prosessen dyrkes i egne farmer. Våre eksperter velger de beste dyrkingsmetodene for å sikre at hampplantene forblir friske. Vi kontrollerer nærings- og CBD-innholdet i plantene, og kun de beste plantene blir plukket ut til utvinning. For å sørge at kvaliteten blir høy, overvåkes tilstandene i utvinningsavdelingen av ekspertene som følger med på hele prosessen for å sikre at alt håndteres profesjonelt. Det er derfor ekstraktene fra FormulaSwiss er alltid best.

Du kan lese mer om hvordan FormulaSwiss utfører kvalitetskontroll og se våre siste testresultater.