Cannabisolje – du har kanskje hørt dette begrepet opptil flere ganger når du har søkt etter en urte- eller organisk behandling mot både alvorlige og mindre alvorlige sykdommer. Selv om cannabisolje har blitt enormt populær og berømt over hele verden, har det ennå ikke vært nok oppmerksomhet til oljen i medisinske blogger.

CBD står for cannabidiol og er en av de mange komponentene som finnes i cannabisplanten kjent som cannabinoider. CBD er kjent for ikke å ha en euforisk effekt, og derfor er det lovlig i de fleste land.

Flere studier har undersøkt hvordan CBD kan være en alternativ behandlingsmetode for en rekke sykdommer og lidelser. Forskning har dermed vist at CBD kan ha en rekke mulige helsemessige fordeler for både kropp og sinn.

Hovedfordelen med CBD er at innholdet av THC er lavt mens innholdet av CBD er høyt, noe som sies å være fordelaktig for kroppen.

Hva er forskjellen på CBD og THC?
Inntil i dag var den mest kjente forbindelsen i cannabis tetrahydrocannabinol, også kjent som THC. THC er den mest aktive ingrediensen i cannabis. Cannabis inneholder både THC og CBD, men disse forbindelsene har forskjellige virkninger.

Selv om THC har en euforisk effekt som kan påvirke eller beruse brukeren, er dette ikke tilfelle med CBD. I motsetning til THC er CBD ikke en psykoaktiv forbindelse. Dette betyr at CBD ikke påvirker brukerens sinnstilstand under bruk.

CBD ser imidlertid ut til å forårsake betydelige endringer samt har gunstige effekter på kroppen, og noen undersøkelser tyder på at CBD har flere medisinske fordeler.

Hvor kommer CBD fra?
Ved produksjon av CBD-olje er det avgjørende at riktig hampkilde blir valgt. Det er mulig å utvinne oljen på flere forskjellige måter, så du bør alltid være oppmerksom på dette.

Den opprinnelige utvinningsmetoden er utvinning av CBD med alkoholekstraksjon, noe som fortsatt blir anvendt i dag. Det er imidlertid vanskelig å regulere hvor mye ren CBD faktisk blir utvunnet fra cannabisplanten med denne metoden.

Det er også mulig å utvinne CBD med en CO2-prosess. Denne prosessen anvendes av mange produsenter i dag. Det krever imidlertid litt mer utstyr og kunnskap for å bruke denne metoden. CBD-olje utvunnet ved hjelp av en CO2-prosess er i de fleste tilfeller ren CBD, slik at du kan være sikker på å få CBD av høy kvalitet.

Hvordan fungerer CBD?
Alle cannabinoider, inkludert CBD, utløser ulike effekter i kroppen ved å binde seg til bestemte reseptorer. Menneskekroppen produserer til og med selv visse cannabinoider. Kroppen har også to cannabinoidreseptorer kalt CB1-reseptorer og CB2-reseptorer.
CB1-reseptorene er tilstede i hele kroppen, hvorav de fleste er i hjernen. CB1-reseptorene i hjernen har en innvirkning på koordinering og bevegelse, smerte, følelser og stemning, matlyst samt andre funksjoner. THC binder seg også til disse reseptorene.

Mens CB1-reseptorene oftest kan bli funnet i hjernen, er CB2-reseptorene mer utbredte i immunsystemet, hvor de har en særlig innvirkning på betennelse og smerte.

Forskere trodde tidligere at CBD bundet seg til CB2-reseptorene, men det ser nå ut til at CBD ikke knytter seg direkte til noen av reseptorene. I stedet ser det ut til at den leder kroppen til å bruke flere av sine egne cannabinoider.

Fordelene ved CBD-olje
CBD-olje kan bidra til bedre helse og velvære på flere måter. Dette kan du lese mer om i neste avsnitt.

Naturlig smertelindring og antiinflammatoriske egenskaper

Folk har en tendens til å bruke reseptbelagte eller reseptfrie legemidler for å lindre stivhet og smerte, inkludert kronisk smerte. Noen mennesker har imidlertid begynt å tro at CBD er et mer naturlig alternativ når det gjelder lindring av smerte.

Flere studier har bevist at CBD reduserer kronisk betennelse og smerte betydelig hos mus og rotter. Forskere foreslår derfor at de ikke-psykoaktive forbindelsene i cannabis, slik som CBD, kunne være en ny behandlingsmetode mot kronisk smerte.

Det har også vært flere undersøkelser hos mennesker som har vist at ved inntak av CBD ble smerte som forårsakes av, for eksempel, leddgikt og fibromyalgi betydelig redusert. Det samme gjaldt for betennelse og inflammasjon i kroppen.

Røykestopp og avhengighet
Det er lovende bevis på at CBD kan hjelpe folk til å slutte å røyke.

For eksempel viste en undersøkelse at røykere som brukte CBD-inhalatorer, røykte færre sigaretter enn normalt og opplevde ikke abstinenssymptomer.

En lignende studie fant også at CBD kan være en lovende behandling for personer som er avhengig av opioider. Forskerne bemerket at CBD reduserte flere symptomer forbundet med narkotikamisbruk. Disse inkluderte angst, stemningsrelaterte symptomer, smerte og søvnløshet.

Det er likevel nødvendig med mer forskning, men disse funnene tyder fremdeles på at CBD kan bidra til å forebygge eller redusere abstinenssymptomer.

Nevrologiske symptomer og lidelser
En undersøkelse fra 2014 bemerket at CBD har flere egenskaper som viser seg å være gunstig for pasienter med epilepsi. I tillegg viste resultatene av undersøkelsen at CBD kan behandle mange komplikasjoner knyttet til epilepsi, slik som nevronskader og psykiatriske lidelser.

En annen undersøkelse viste at CBD kan fremkalle effekter som ligner på visse antipsykotiske legemidler, og at forbindelsen kan gi sikker og effektiv behandling til personer med schizofreni. Men ytterligere forskning er fortsatt nødvendig for å finne ut mer om CBD som mulig behandlingsmetode mot disse sykdommene.

Bekjempelse av kreft
Noen forskere har funnet ut at CBD kan være en mulig behandlingsmetode mot kreft.

Forskere skrev blant annet i en undersøkelse offentliggjort i British Journal of Clinical Pharmacology, at CBD kan bidra betydelig til å forhindre spredning av kreft. Forskerne bemerket også at forbindelsen har en tendens til å undertrykke veksten avkreftceller og fremme deres ødeleggelse.

De oppfordret til videre undersøkelser av sitt potensial som et hjelpemiddel til standard kreftbehandling. Det bør derfor bemerkes her at CBD ikke er en kur eller behandling mot kreft. Der er nemlig kun innledende undersøkelser på dette foreløpig.

Imidlertid er flere forskere overbevist om at CBD kan være et hjelpemiddel for kreftpasienter som gjennomgår kjemoterapi. CBD er nemlig kjent for å redusere kvalme og bidra til å få tilbake matlysten.

Angst og depresjon
Legene anbefaler ofte at folk med kronisk angst unngår cannabis, da THC kan utløse eller forsterke følelser av angst og paranoia.

Imidlertid har flere studier funnet at CBD kan bidra til å redusere angst, stress og depresjon.

Ifølge undersøkelsen kan CBD redusere angstrelatert atferd hos mennesker, slik som:

• Posttraumatisk stresssyndrom
• Generell angstlidelse
• Panikkangst
•Sosial angst

Forskerne påpekte videre at nåværende behandlinger mot disse lidelsene kan føre til ytterligere symptomer og bivirkninger, som kan få noen mennesker til å slutte å bruke dem.

Det er for tiden ikke noe bevis som kan knytte CBD til negative virkninger når det gjelder å være et hjelpemiddel mot psykiske lidelser som angst og depresjon.

Type 1-diabetes
Type 1-diabetes er forårsaket av betennelse som oppstår når immunsystemet angriper cellene i bukspyttkjertelen. Forskning publisert i 2016 fant at CBD kan lindre denne betennelsen i bukspyttkjertelen. Dette kan være det første skrittet mot å finne en CBD-basert behandling for type 1-diabetes. En undersøkelse offentliggjort samme år foreslo også at CBD kan redusere betennelse og beskytte mot eller forsinke utviklingen avtype 1-diabetes.

Akne
Akne er en annen tilstand som CBD har vist seg å kunne hjelpe med.
En undersøkelse fra 2014 viste at CBD bidrar til å redusere produksjonen av talg, delvis på grunn av sin antiinflammatoriske effekt på kroppen. Siden for høy produksjon av talg kan til slutt føre til akne, er dette en fordel.

Alzheimers sykdom
Tidlig forskning publisert i Journal of Alzheimer har funnet at CBD var i stand til å forsinke utviklingen av Alzheimers sykdom hos forsøkspersonene. Dette betyr at CBD kan hjelpe folk som befinner seg i tidlige stadier av Alzheimers å beholde evnen til å gjenkjenne ansiktene på mennesker de allerede kjenner. Dette er et av de første bevisene på at CBD kan forsinke utviklingen av Alzheimers sykdom. Flere studier og undersøkelser har senere kommet for å støtte konklusjonen av den forrige undersøkelsen.

Er CBD-olje lovlig?

I dag er CBD lovlig avledet av hamp i de fleste land rundt om i verden. CBD avledet av hamp har ingen psykoaktive effekter, slik at kjøp eller salg av dette produktet ikke er ulovlig. Det krever imidlertid at produktet inneholder mindre enn 0,2% THC (THC er det psykoaktive stoffet).

I og med at CBD og CBD-olje blir ofte forvekslet med produkter som inneholder THC, er det fortsatt fordommer på disse produktene. Juridisk sett så er det helt lovlig å kjøpe, for eksempel, en CBD-olje på internett.

Det er imidlertid en god idé å være oppmerksom på innholdet for å være sikker på at du kjøper et lovlig produkt. I tillegg anbefales det at du alltid sjekker andre lands lover og regler om CBD hvis du vil ta med CBD-olje på ferie.

Har CBD noen bivirkninger?
Mange studier tar for seg sikkerheten til CBD hos voksne. De konkluderer med at voksne vanligvis tolererer CBD-doser veldig bra.
Forskere har ikke funnet noen signifikante bivirkninger på sentralnervesystemet, selv blant personer som tok høye doser.

Den vanligste bivirkningen var tretthet. Få personer rapporterte også diaré og endringer i appetitt eller vekt.

Imidlertid er det generelt sagt at CBD ikke har noen bivirkninger. Det er få personer som opplever bivirkninger av CBD – og det har ikke vært noen mennesker som hittil har opplevd verken ubehagelige eller livstruende bivirkninger ved bruk av CBD.

Slik bruker du CBD
Man kan bruke CBD-olje på forskjellige måter for å lindre forskjellige symptomer.
Hvis en lege foreskriver deg CBD-olje, er det viktig å følge deres instruksjoner.

CBD-baserede produkter kommer i mange former. Noen kan blandes i forskjellige matvarer eller drikkevarer eller inntas ved hjelp av en dråpeteller eller i dråper.

Andre er tilgjengelige i kapsler eller som tykk krem som masseres inn i huden. Noen produkter er tilgjengelige med dråpeteller som brukes til å putte oljen under tungen.

Anbefalte doser varierer og er individuelle, ettersom det avhenger av faktorer som kroppsvekt, konsentrasjon avproduktet, samt hvorfor du bruker CBD.

Noen mennesker bruker blant annet CBD-olje til å behandle:

• Kronisk smerte
• Epilepsi
• Parkinsons sykdom
• Huntingtons sykdom
• Søvnforstyrrelser
• Glaukom

Hva er den korrekte dosen av CBD?
Den gjennomsnittlige dosen er på cirka 10-50 mg CBD en til tre ganger om dagen. Imidlertid kan høyere doser på 100-200 mg noen ganger være nødvendig for å kontrollere smerte eller andre symptomer. Noen mennesker vil se en fordel i den nedre delen av doseområdet, men de fleste trenger omtrent 15-30 mg for å kunne merke noen effekter. Fordi ulike produkter gir forskjellige konsentrasjoner av CBD, indikerer emballasjen vanligvis hvor mye CBD det er i hele flasken i motsetning til mengden i et bestemt antall dråper, slik at målingen kan være litt vanskelig.

Hvis du tar oljen i flytende form, vil en dråpe av et lavt konsentrasjonsprodukt (100 mg CBD) gi ca. 3 mg CBD per dråpe, som vanligvis ikke er nok til å legge merke til noen betydelige effekter. En dråpe av et produkt med middelkonsentrasjon (500 mg CBD) vil gi ca. 15 mg CBD per dråpe, som vanligvis er en god startdose. Og en dråpe av et produkt med høyt konsentrasjon (1500 mg CBD) vil gi ca. 50 mg CBD pr. dråpe.

Hvor kan jeg kjøpe CBD-olje?
Prisene på CBD-olje og andre CBD produkter varierer mye, da det vanligvis avhenger av selve forhandleren. Det er imidlertid viktig å være klar over at høyt priset CBD-olje ikke alltid innebærer høy kvalitet, selv om lavere pris generelt indikerer at du ikke får nok CBD til å kunne dra nytte av fordelene. Det er derfor viktig å vite hva du skal se etter når du kjøper eller bruker et CBD-produkt.

Troverdige forhandlere som selger CBD-olje vil angi CBD-konsentrasjonen og utvinningsteknikkene på flasken eller på hjemmesiden. Konsentrasjonen blir vanligvis angitt som milligram (mg) CBD, men noen bruker også milliliter. Fordelene baserer seg på mengden og konsentrasjonen avCBD, og ikke på mengden olje.

Når det gjelder utvinningsmetoder, må du huske at CO2-ekstraksjon er metoden du bør se etter. Denne metoden gir et fullspektret CBD-produkt, som sannsynligvis vil være dyrere enn et CBD-isolat fordi det vanligvis gir flere fordeler.

Utvinning ved hjelp av alkoholutvinning er en billigere metode som ikke er like gunstig, da det er vanskeligere å utvinne helt rent og fullspektret CBD.

Bruk av rent vann og organiske landbruskmetoder uten bruk av pesticider og kunstgjødsel er selvfølgelig å foretrekke.

Smak kan også være et kvalitetstegn. Olje av dårlig kvalitet har en svært ubehagelig kjemisk smak, og kan forårsake ubehagelige bivirkninger slik som brennende følelse i munnen. Interessant er de beste kvalitetsprodukter forbundet med en særskilt cannabis-smak, noe som indikerer at hele spekteret av kjemiske komponenter (med spormengder THC) er tilstede.

Mange mennesker lider fortsatt av den samme sykdommen i flere år, og det er en pågående kamp i medisinfeltet for å fremme oljen gjennom avanserte medisinske teorier. Er det noe bedre enn disse skadelige og avhengighetsskapende stoffene for ikke bare å behandle sykdommene, men også hindre deres utvikling? Ja, du gjettet riktig. Cannabisolje er svaret på enhver innsats folk prøver å gjøre for å helbrede deres kroniske og milde sykdommer. Men før du går videre til fordelene med dette produktet, la oss først forstå hva cannabisolje er nøyaktig, samt hvor det kommer fra og hvilke myter det er om fenomenet, noe som gjør det lettere for deg å forstå virkeligheten bak denne naturlig produserte oljen.

Hva er cannabis?

Cannabis er en plante som ofte er relatert til marihuana fordi, i motsetning til cannabis, er marihuana et mer vanlig begrep som brukes til daglig. Så det finnes ulike typer cannabisplanter i samme hamp som oljen utvinnes for å blandes med andre organiske oljer som olivenolje. Slik er cannabisplanten kjent for å produsere ulike typer oljer til ulike formål, alt relatert til medisinfeltet. Det er forskjellige navn, så vel som virkninger i hver type cannabisolje, og det har skapt mye forvirring hos forbrukerne. Selv om noen mener at effekter av marihuana, som røyklukt, også er en del av oljen hentet fra cannabisplanten, er det andre som nekter å tro på denne myten og fortsetter å bruke den uten bivirkninger.

Forskjellige typer cannabisolje

Kort sagt er det bare én cannabisplante. Men hampen den består av har forskjellige ingredienser avhengig av plantetypen. Disse ingrediensene har tydeligvis forskjellige medisinske effekter som brukes i behandlingen av flere mentale og fysiske lidelser. Dette er også hovedårsaken til forvirringen om cannabisolje og sine bivirkninger, fordi det er noen ingredienser i cannabisplantens hamp som kan ha effekter på menneskekroppen. Her er noen typer cannabisoljer som er forskjellige fra deres fordeler og bivirkninger, for bedre å forstå produktet og mytene rundt det.

CBD-olje

En av ingrediensene i cannabisplantens hamp er cannabidiol, også kjent som CBD. Oljen som blir utvunnet fra CBD kalles CBD olje og er også den mest populære. Oftere henviser folk til cannabisolje som CBD-olje på grunn av sine mange fordeler som også er vitenskapelig godkjent. CBD-oljen brukes ofte av folk som foretrekker organisk behandling overfor de skadelige legemidlene, og dette er også grunnen til at den har suksess som en naturlig behandling flere steder rundt om i verden.

THC-olje

Tetrahydrocannabinol eller THC er også en av hovedkomponentene i cannabisplanten. Årsaken til at THC ikke er like godt kjent som CBD, er bivirkningene den er knyttet til i forbindelse med rus. Mens THC er en helt annen bestanddel i cannabisplanten, blir det noen ganger betegnet av medisinske myndigheter som en type CBD-olje for å skape forvirring blant brukerne. På den annen side er THC-oljen, bortsett fra bivirkningene, også brukt til å behandle noen sykdommer som krever at pasienten er i den særlige mentale tilstanden, fordi det absolutt er måten det skal fungere på.

Hampolje

Hampolje er en total misforståelse skapt av mennesker som har lest uttrykket på beskrivelsen til noen cannabisprodukter. Som nevnt ovenfor er hampen en del av cannabisplanten, som er differensiert i forskjellige typer. Hampolje er imidlertid en bestemt ting som er avledet fra cannabisplantens hamp for å produsere de ønskede effektene i henhold til den nødvendige mengden CBD og THC. Når det er sagt, er det slik at hvis et selskap selger hampolje, bør du definitivt vurdere produktets beskrivelse før du kjøper det.

Marihuana-olje

Marijuanaoljen er også en del av cannabisplanten, og navnet brukes av samme grunn, altså at kundene kan få en bedre forståelse av det. Dette skyldes at mens marihuana fortsatt har noen skadelige bivirkninger, som for eksempel overdreven frigjøring av kunstig dopamin, brukes den som et alternativt uttrykk for cannabisolje, hovedsakelig CBD. Dette er grunnen til at marijuanaolje, som faktisk er en cannabisolje, er betegnet som et skadelig organisk produkt man ikke kan stole på for å behandle mentale og fysiske lidelser. De andre former for cannabisolje inkluderer butanolje,   Rick Simpson olje  og CO2-olje, som alle har ulike fordeler samtidig som de er mest vanlige i behandling og forebygging av farlige sykdommer i en bestemt tidsperiode med minimale bivirkninger.

Fordelene ved cannabisolje

  • Den er egnet til behandling av alvorlige nevrologiske lidelser som Alzheimers og Parkinsons.
  • Det er ekstremt gunstig for behandling av milde og sterke kroppssmerter.
  • Det er kjent for å være nyttig til forebygging og helbredelse av hudsykdommer som akne og eksem.
  • Det har vist seg å være vellykket til behandling av vekttap.
  • Angst og depresjon kan også helbredes med cannabisolje.

Cannabisolje har en god forklaring på hvorfor konseptet har blitt kontroversielt de siste årene. Men på grunn av økt bevissthet og antall vellykkede behandlinger blir cannabisolje like populær med den rette typen oppmerksomhet det fortjener.